Politika privatnosti

Internet prodavnica www.lilodecorstudio.com, vlasništvo firme Mach mont NS DOO Novi Sad, obavezuje se da će se u postupku i načinu korišćenja ličnih podataka, dobijenih od registrovanih korisnika dosledno pridržavati zakonskih propisa Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast. Posebno imamo u vidu Zakon o zaštiti podataka ličnosti, kao i Zakon o zaštiti potrošača.

Takođe, obavezuje se da će se pridržavati opšteprihvaćenih načela trgovanja, poslovnih običaja i etičkih principa u cilju zaštite svih korisnika ovog sajta, kao i zaštite sopstvenih interesa.

LIČNI PODACI

Svi prikupljeni lični podaci, ime, prezime, adresa, telefon i ostali podaci iz rubrike za registraciju imaju za cilj isključivo pružanje kvalitetnih usluga, prodaju i isporuku robe preko ovog sajta. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo dostavljati trećim licima, osim ako je to usko povezano sa prodajom, ili isporukom robe i usluge koje se obavljaju preko ovog sajta. Korisnici će imati mogućnost da se odjave sa mejling liste ukoliko smatraju da su im obaveštenja koja šaljemo nepotrebna.

U slučaju da nas neki državni organ koristeći prava data u važećim Zakonima Republike Srbije obaveže na dostavu podataka o korisnicima ovog sajta, mi ćemo tu zakonsku obavezu izvršiti. O tome ćemo pismenim putem obavestiti korisnika uz traženje njegove prethodne saglasnosti o tome, osim u slučaju kada nam državni organ svojom punovažnom i pismenom odlukom ne oduzme to pravo.

ČUVANJE I ZAŠTITA PODATAKA

Obavezujemo se da ćemo sve prikupljene lične podatke čuvati. Korisnici sajta razumeju i saglasni su sa činjenicom da i pored svih preduzetih mera zaštite podataka ličnosti, njihova bezbednost i sigurnost nisu 100 posto garantovani.